Test opóźnionej gratyfikacji

Test opóźnionej gratyfikacji

Gratyfikacja to pojęcie, które oznacza dodatkową nagrodę lub wynagrodzenie, przyznawaną pracownikowi za szczególnie dobre wyniki lub zaangażowanie w pracę. Idea opóźnionej gratyfikacji polega na tym, że nagroda ta jest przyznawana po pewnym czasie, po osiągnięciu określonego celu lub po wykonaniu pewnego zadania.

Czym jest opóźniona gratyfikacja?

Opóźniona gratyfikacja to proces, w którym polegamy na odroczeniu przyjemności w celu uzyskania większej korzyści w przyszłości. Inaczej nazywana jest „odkładaniem na później” lub „odroczeniem zadowolenia”. Każdy ma swoje podejście do tego zagadnienia: niektórzy wolą mniejszy kawałek ciasta teraz, zamiast trzech całych ciast za tydzień. Psychologowie uważają, że umiejętność opóźnienia przyjemności w celu osiągnięcia długoterminowych celów jest ważną cechą charakteru. Należy jednak pamiętać, że opóźniona gratyfikacja to nie tylko umiejętność tłumienia natychmiastowych pragnień, ale przede wszystkim zdolność do przezwyciężania krótkotrwałych trudności i osiągania długoterminowych celów.

Gratyfikacja urlopowa 2023

Jednym z przykładów opóźnionej gratyfikacji jest gratyfikacja urlopowa 2023. Pracownicy, którzy spełnią określone warunki, mogą otrzymać dodatkowy urlop, który będzie im przysługiwał w roku 2023 lub dodatkowe wynagrodzenie. Taki rodzaj gratyfikacji motywuje pracowników do cięższej pracy i skupienia się na osiągnięciu określonych celów. Opóźniona gratyfikacja ma także swoje wady. Pracownicy mogą czuć się rozczarowani, jeśli okaże się, że nie spełnią warunków do otrzymania nagrody. Dodatkowo, opóźniona gratyfikacja może mieć negatywny wpływ na motywację pracowników, jeśli cel lub zadanie jest zbyt trudne do osiągnięcia.

Test opóźnionej gratyfikacji (test preferencji czasowej)

Zagadnienie opóźnionej gratyfikacji ma wiele wspólnego z preferencją czasową, która jest miarą opóźnionej gratyfikacji.

Gratyfikacja – co to?Preferencja czasowa –  jest miarą odroczonej gratyfikacji. W jakim stopniu bardziej pożądamy satysfakcji dzisiaj niż w przyszłości. Ludzie pożądają bardziej dóbr teraz niż odłożyć je na przyszłość. Miara zaspokojenia pragnienia dzisiaj nad pragnieniem w przysżłości. Wysoka preferencja czasowa oznacza chęć jak najszybszej konsumpcji dostępnych dóbr. Niska preferencja czasowa oznacza powstrzymanie się od konsumpcji dzisiejszych dóbr na rzecz wyższych zakupów w przyszłości.

Zobacz także  Stylizacja na niedzielny spacer z dzieckiem

W pewnym ośrodku badawczym dokonano testu opóźnionej gratyfikacji na dzieciach. Dzieci, nie mają jeszcze tak mocno rozwiniętych umiejętności samokontroli co osoby dorosłe. W teście rozdano dzieciom ich ulubione łakocie. Dzieci miały wybór: mogły zejść słodycze od razu lub za kilka godzin dostać 2x tyle łakoci. Większość dzieci nie mogła oprzeć się pragnieniom i zjadła słodycze od razu. Nieliczna grupa, która odłożyła gratyfikację w czasie, dostała podwójną porcję. W przyszłości sprawdzono jakość życia badanych dzieci. Okazało się, że te osoby, które potrafiły odroczyć gratyfikację, czyli miały niską preferencję czasową żyją na wyższym poziomie od swoich rówieśników.