Organizacja wycieczek szkolnych – podstawowe zasady, o których należy wiedzieć

Dzieci mogą być znudzone zwykłymi lekcjami w szkole. W związku z tym nauczyciele często zabierają swoich uczniów na wycieczki edukacyjne. Takie wycieczki mogą pomóc w integracji klasy, a jednocześnie dostarczyć dzieciom wiele rozrywki i cennych informacji. Aby jednak wycieczka była udana, musi być wcześniej zaplanowana.

Zasady organizowania wycieczek szkolnych

Ważne jest, aby organizując wycieczkę szkolną, prowadzić dokumentację. Wymagana jest karta wycieczki. Karta wycieczki to dokument, który zawiera najważniejsze informacje o uczestnikach, opiekunach i planie wycieczki. Przed rozpoczęciem wyprawy należy ustalić jej program i harmonogram. Kierownik wycieczki powinien powiadomić o tym dyrektora szkoły i przekazać mu wszystkie istotne szczegóły przed wyjazdem:

  • Termin wycieczki
  • Miejsce zakwaterowania
  • Wyżywienie
  • Zagospodarowanie czasu dzieci, które uczestniczą w wycieczce (świetnie sprawdzają się gry i zabawy, naszym faworytem jest Sokole oko i Koncentracja).
  • Trasę wycieczki, a także sposób transportu
  • Finanse

Wycieczka może odbyć się tylko w sytuacji, gdy jest zatwierdzona przez dyrekcję.

Opiekun wycieczki musi sporządzić listę uczestników i przekazać ją dyrektorowi. W dokumencie powinny znaleźć się najważniejsze dane o młodym człowieku, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia dziecka, a także numery telefonów do rodziców. Należy również przygotować listę uczniów, którzy nie biorą udziału w wycieczce. Niezbędne jest również stworzenie listy opiekunów, którzy będą się zajmować dziećmi podczas podróży.

Uczeń poniżej 18 roku życia musi mieć zgodę rodziców lub opiekunów na udział w wycieczce. Dziecko, które nie ma zgody rodziców, nie może jechać na wycieczkę. Przed wyjazdem należy sporządzić listę przepisów i omówić ją z uczniami. Uczniowie powinni być świadomi tych zasad. Następnie powinni podpisać formularz potwierdzający, że przeczytali regulamin i zgadzają się z nim.

Zobacz także  Zabawy urodzinowe 12-13 lat – pomysły na atrakcje i konkursy dla dzieci

Organizator wycieczki powinien być czujny przy planowaniu kwestii finansowych. Powinien nie tylko uwzględnić pełny koszt wycieczki, ale także zastanowić się, ile każda osoba będzie musiała zapłacić. Plan finansowy organizatora musi uwzględniać wszystkie szczegóły wycieczki (np. transport, zakwaterowanie, wyżywienie).

Jeden z opiekunów jest wybierany do pełnienia roli kierownika wycieczki. Taka dorosła osoba musi spełnić pewne kryteria i zostać wybrana przez kierownictwo szkoły, aby móc pełnić tę funkcję. Musi ona przejść odpowiedni kurs, być instruktorem harcerskim lub posiadać profesjonalny certyfikat przewodnika/pilota. Do głównych obowiązków kierownika należy zarządzanie całą wycieczką, w tym jej planowaniem, trasą i finansami.

Pamiętaj ! Sprawdź, czy Twoje dziecko jest bezpieczne w samochodzie.

Opiekunowie na wycieczce pomagają kierownikowi, nadzorując uczniów i upewniając się, że przestrzegają procedur bezpieczeństwa. Liczba opiekunów na jednego ucznia zależy od rodzaju wycieczki.

Wycieczka szkolna musi być dobrze zaplanowana, aby uniknąć niepożądanych skutków. Ważne jest, by dokładnie ją udokumentować, ustalić zasady i prawa oraz zatrudnić opiekunów z odpowiednim przeszkoleniem.