Badania kompetencji wychowawczych

Rodzina to miejsce, gdzie dziecko przychodzi na świat czasem w bardzo ciężkich warunkach, nie tylko dla niego, ale również dla matki, gdyż jak wiemy, w Polsce zbyt często wykonuje się zabieg nacięcia krocza i gdzie je poznaje. To tu zaspokajane powinny być jego potrzeby, a także następować jego rozwój. Nie tylko geny są za niego odpowiedzialne. Kształtowanie się dziecka determinuje system rodzinny, w jakim funkcjonuje. Bez odpowiedniego pokierowania, dziecko nie nauczy się chodzić czy mówić. To rodzice i ich kompetencje wychowawcze, warunkują prawidłowy rozwój dziecka.

Kompetencje wychowawcze polskich rodziców, często uznawane są za niewystarczające. Czy tak jest w rzeczywistości? Jeden z przeprowadzonych sondaży potwierdził ten smutny fakt. Polskim rodzicom bardzo często brakuje pomysłów, jak właściwe zachować się w konkretnych sytuacjach. Nie okazują zrozumienia i wsparcia oraz często zamiast naprowadzać, podają gotowe rozwiązania. Niestety problemem jest także okazywanie emocji i przerzucanie ich na swoje dziecko. Nie potrafią chwalić swoich dzieci i często je wyręczają, co nie pomaga w ich drodze do samodzielności.

Rodzice bardzo często są zajęci swoimi obowiązkami i niekiedy nie zdają sobie sprawy z powagi ich roli w kształtowaniu młodego człowieka. Każdy popełnia błędy, jednak ważne jest, by umieć się do nich przyznać i szukać rzetelnej wiedzy na ten temat. Dzieci potrzebują odpowiedzialnych i kochających rodziców, którzy pomogą im zaspokoić potrzeby fizyczne jak i psychiczne, a także pokierują w drodze ku dorosłości.