• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Organizacja wycieczek szkolnych – podstawowe zasady, o których należy wiedzieć

Dzieci potrzebują czasem urozmaicenia od codziennej nauki w szkole. Dlatego nauczyciele zabierają od czasu, do czasu swoich uczniów na wycieczki szkolne. Takie wyjścia potrafią lepiej zintegrować klasę, zapewniają dzieciom wspaniałej rozrywki, a przy okazji uczą wartościowych rzeczy. Jednak, aby wycieczkę można było uznać za udaną, trzeba wcześniej załatwić wszystkie sprawy organizacyjne.

Zasady organizowania wycieczek szkolnych

Organizując wycieczkę szkolną niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Potrzebna jest karta wycieczki. Na takiej karcie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące uczestników, opiekunów i planu danej wycieczki. Przed wycieczką należy ustalić jej program, harmonogram. Opiekun wycieczki powinien zawiadomić dyrektora szkoły i przekazać mu odpowiednie informacje:

  • Termin, w którym ma odbyć się wycieczka
  • Miejsce zakwaterowania
  • Wyżywienie
  • Trasę i środek transportu, którym wycieczka dotrze na miejsce zakwaterowania
  • Sprawy finansowe

Wycieczka może odbyć się tylko wtedy, kiedy zostanie zatwierdzona przez dyrekcję.

Opiekun wycieczki powinien sporządzić i przekazać dyrektorowi listę uczestników wycieczki. Powinny na niej znajdować się najważniejsze dane dziecka, takie jak – imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę, miejsce urodzenia dziecka, a także telefony do rodziców. Poza listą uczestników, należy sporządzić listę uczniów z danej klasy, nie biorących udziału w wycieczce. Ważna jest także lista opiekunów, sprawujących opiekę podczas wyjazdu.

Niezbędne są również zgody rodziców na udział niepełnoletniego dziecka w wycieczce. Uczeń nie posiadający zgody rodzica bądź opiekuna prawnego nie powinien jechać na wyjazd. Poza zgodami przed podróżą powinno się sporządzić regulamin wycieczki szkolnej. Uczniowie muszą być zapoznani z tymi zasadami. Następnie powinni złożyć podpis, który będzie świadczył o tym, że zapoznali się z regulaminem i zgadzają się na dane zasady.

Plan finansowy wycieczki

Organizator wycieczki powinien dokładnie określić sprawy finansowe. Należy policzyć koszt całej wycieczki, a także koszt jaki poniesie osobno, każdy z uczestników. Organizator powinien uwzględnić w planie finansowym, wszystkie punkty wycieczki (między innymi transport, miejsce noclegu, wyżywienie).

Kto może zostać kierownikiem wycieczki?

Wśród opiekunów, jadących na wycieczkę szkolną, jest wybierany jeden, który będzie pełnił funkcję kierownika wycieczki. Taka pełnoletnia osoba, musi spełniać określone wymagania i być wybrana przez dyrekcję. Kierownik wycieczki musi ukończyć odpowiedni kurs, być instruktorem harcerskim, bądź posiadać uprawnienia przewodnika/pilota wycieczek. Głównym zadaniem kierownika, jest nadzór całej wycieczki, jej planu, przebiegu i spraw finansowych.

Opiekunowie wycieczki szkolnej

Kierownikowi wycieczki pomagają inni opiekunowie. Sprawują oni nadzór nad uczniami w czasie wyjazdu. Ilość opiekunów przypadająca na uczniów, zależy między innymi od rodzaju wycieczki. Opiekunowie wycieczki powinni dbać o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, pomagać kierownikowi i nadzorować program wycieczki.

Wycieczka szkolna musi być dobrze zorganizowana, dzięki temu można uniknąć ewentualnych, nieprzyjemnych konsekwencji. Niezbędna jest jej prawidłowa dokumentacja, sporządzenie regulaminu, a także zaangażowanie opiekuna z odpowiednimi kwalifikacjami.

Artykuł powstał przy współpracy z bus-transport.eu
10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY