• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Czy w przyszłości będą miały miejsca konflikty pokoleniowe?

Konflikt pokoleniowy jest czymś, co zawsze miało miejsce w społeczeństwach na przestrzeni wielu epok. Czy w przyszłości istnieje szansa, że ten rodzaj konfliktu po prostu nie będzie miał miejsca?

Na ogół konflikt pokoleniowy kojarzy nam się wyłącznie z literatura i konkretnymi przykładami, omawianymi na lekcjach języka polskiego. Należy sobie jednak uświadomić, że pojęcie konfliktu pokoleniowego determinuje dzisiejsze społeczeństwo i jest niezwykle złożonym terminem, zahaczającym o takie dziedziny nauki jak psychologia czy socjologia. Warto jednak zastanowić się, z czego wynika dzisiejszy konflikt pokoleniowy i czy ma szansę, by istniał w przyszłości.

Od początku

Konflikt pokoleniowy towarzyszy społeczeństwom od bardzo dawna, niemalże od zarania dziejów. Niektóre źródła podają, że już Arystoteles pisał o tego rodzaju konflikcie – osób młodszych z osobami starszymi i na odwrót. Nie jest to więc nic nowego, przewijało się wielokrotnie przez wszystkie epoki. W tym miejscu warto zauważyć, że poprzednie okresy nie miały tak rozwiniętej technologii i nie przechodziły rewolucji naukowej w tak szerokim stopniu, w jakim przechodzimy ją teraz. Powoduje to, że konflikt pokoleniowy nie tyle nabiera innego znaczenia, co przybiera inną formę. Inne czynniki są przedmiotem sporu.

Technologia

Nie da się ukryć, że technologia ma w dzisiejszym świecie bardzo duży wpływ na konflikt pokoleniowy. Niejednokrotnie można usłyszeć od starszych osób, że przeszkadza im to, że młodzież tak często korzysta z telefonu i komputera, że nic w dzisiejszym świecie nie może obejść się bez cyfryzacji, komputeryzacji, a także robotyzacji. Jest to bezpośredni konflikt między osobami, które urodziły się przed epoką dominacji Internetu, a tymi, dla których Internet i media społecznościowe są wręcz naturalną formą komunikacji.

Co niesie przyszłość?

Warto zadać sobie pytanie, czy w przyszłości konflikt pokoleniowy będzie miał szanse wystąpić. Wówczas osoby starsze będą świetnie zorientowane w technologii, z jej dóbr będą korzystały zarówno młodsi, jak i starsi – występowanie konfliktów pokoleniowych może więc znacząco się zmniejszyć. Należy jednak podkreślić, że być może technologia będzie rozwijać się tak szybko, że nawet osoby starsze, które urodziły się w dobie dynamicznej komputeryzacji, robotyzacji i cyfryzacji nie będą w stanie jej pojąć.

Z drugiej jednak strony konflikt pokoleniowy towarzyszył człowiekowi przez wszystkie epoki, jest więc czymś naturalnym, co ma szansę wystąpić zawsze, niezależnie od stopnia rozwoju ludzkości. Warto uzmysłowić sobie również, że technologia zbliża – możliwe więc, że konflikt pokoleniowy będzie już tylko czymś, co towarzyszyło przeszłym formom społeczeństwa.

Podsumowując, rozwój technologiczny może sprawić, że konflikt pokoleniowy nie będzie już miał miejsca. Z drugiej jednak strony jest on na tyle bliski i naturalny społeczeństwom, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpi – niezależnie od stopnia rozwoju technologicznego.

Artykuł przygotowany przez
Artykuł powstał we współpracy z Bookero – internetowym systemem rezerwacji.
10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY