• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Spadek po rodzicu – co się z nim dzieje bez testamentu?

Śmierć rodzica to zawsze wstrząsające wydarzenie. Po przeżyciu początkowej żałoby i uporaniu się z ceremonią pogrzebu warto jednak zorientować się w sprawie dziedziczenia tego, co zmarły po sobie pozostawił. Sprawa jest całkiem prosta, jeżeli zostawił on po sobie testament. Co jednak, jeżeli rodzic nie wyraził oficjalnie ostatniej woli?

Dziedziczenie bez testamentu

Pomimo tego, że pierwszeństwo przy podziale majątku osoby zmarłej ma jej ostatnia wola to jej brak nie oznacza, że wszystko przepada. Spadek, jeżeli nie ma testamentu, przekazywany jest krewnym w oparciu o specjalną ustawę, zatem o Kodeks Cywilny. To samo dzieje się, jeżeli ostatnia wola zmarłego dotyczyła podziału tylko części majątku. Druga część zostaje wówczas dzielona zgodnie z tym, co mówi ustawa.

Jak to działa?

Ustawowo podany jest krąg osób, które mogą zostać spadkobiercami. Należą do niego osoby, z którymi zmarłego łączyły więzy krwi, ale również małżeństwo albo przysposobienie. Do grupy tej zaliczają się zatem: małżonek, dzieci, wnuki oraz dalsi zstępni, rodzice, rodzeństwo oraz jego zstępni, dziadkowie a nawet pasierbowie. Każda z osób, które miała takie powiązanie ze spadkodawcą jest brana pod uwagę przy podziale majątku, jednak są pewne warunki. Do grupy, która ma pierwszeństwo, zalicza się jedynie małżonek oraz dzieci zmarłego. W przypadku, kiedy jego dziecko nie dożyło procedury podziału spadku na jego miejscu pojawiają się zstępni, czyli wnuki, prawnuki itd. Grupa druga to natomiast małżonek, rodzice spadkodawcy, jego rodzeństwo oraz ich zstępni, jeżeli rodzeństwo nie doczekało otwarcia spadku. Jeżeli nikt z wymienionych osób nie żyje, pod uwagę brana jest grupa trzecia, czyli dziadkowie zmarłego, ich zstępni oraz pasierbowie spadkodawcy. W przypadku, gdy nie ma możliwości przekazania spadku nikomu z trzech wymienionych grup – majątek przejmowany jest przez gminę, w której mieszkał przed śmiercią zmarły bądź Skarb Państwa. Wszelkie wątpliwości warto skonsultować z prawnikiem, który pomoże nam załatwić formalności dotyczące spadku. Bardzo ułatwi nam to przeżywanie żałoby i odciąży w trudnym czasie.

Dzieci – kiedy dziedziczą?

Niezależnie od tego czy zstępni zmarłego pochodzą z małżeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego – mają takie samo prawo do dziedziczenia. To samo dotyczy również dzieci, które zostały zaadoptowane, jeżeli nastąpiło pełne przysposobienie. Jeżeli małżonek zmarłego nie doczekał otwarcia spadku – zstępni dziedziczą go w całości.

Małżonek w separacji

Od momentu, w którym sądowo została uznana separacja do chwili, w której zostanie ona oficjalnie zniesiona, małżonek ma takie same prawa do majątku zmarłego, jak w przypadku rozwodu – żadne. Wyjątkiem jest, kiedy zostanie on uwzględniony w testamencie. Jeżeli jednak spadkodawca nie pozostawił ostatniej woli to małżonek będący w separacji nie może ubiegać się o spadek po zmarłym, chyba, że separacja nie była orzeczona przez instytucję sądową. Nawet jeżeli zmarły żył osobno z małżonką przez jakiś czas, jednak nie było to uznane przez sąd – ma ona pełne prawo do części majątku.

Opcje dziedziczenia są dwie – majątek rozdzielony zostaje zgodnie z ostatnią wolą zmarłego bądź przy użyciu ustawy. Nie ma innego rozwiązania. Jeżeli spadkodawca umrze nie sporządzając wcześniej testamentu, pierwszeństwo do spadku według Kodeksu Cywilnego mają małżonek i dzieci.

MK
Źródło: kancelariaea.pl/uslugi/obsluga-prawna-klientow-ind.
10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY