• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Superman i Spiderman też byli z rodziny zastępczej

W całej Polsce od lat prowadzone są kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze. Ukierunkowane one są z reguły na bezpośrednie pozyskiwanie rodziców zastępczych, a uzupełniane czasem o kreowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego jako np. najbardziej twórczego zawodu na świecie. Od czerwca 2017 roku kampanię prowadzi także Fundacja Innopolis z Łodzi, współpracując w tym zakresie z województwem łódzkim – Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Generalnie wszyscy są zgodni, że rodzicielstwo zastępcze trzeba promować. O ile w całej Polsce nie brakuje kandydatów na rodziców adopcyjnych (czas oczekiwania na przysposobienie dziecka, szczególnie małego i zdrowego, to 2-3 lata – kolejka jest bardzo długa), inaczej sprawa wygląda z niespokrewnionymi rodzicami zastępczymi. Przypomnijmy, że jest to forma w której rodzina tymczasowo przyjmuje obce dla siebie dziecko lub dzieci, stanowiąc alternatywę dla instytucjonalnych form: domu dziecka lub pogotowia opiekuńczego. Z reguły rodzice zastępczy są dużo lepszą ofertą dla dziecka w kryzysie, a do tego tańszą dla samorządu. Mowa tutaj o zawodowych rodzinach zastępczych, czyli takich, w których jedna osoba pełni funkcję rodziny zastępczej otrzymując nie tylko pulę pieniędzy na zaspakajanie potrzeb dziecka, ale także wynagrodzenie.

Kampania Fundacji Innopolis odbiega od nudnego standardu niektórych działań w przestrzeni publicznej. Współrealizują ją przeszkolone nastolatki z Klubu Liderów Młodzieżowych Innopolis – odwiedzając różne wydarzenia (festiwale, turnieje, dni miast) przebierają się za Supermana i Spidermana oraz rozdają foldery zawierające informację o faktach i mitach dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Sam folder też jest nietypowy, bo w kształcie domku – zaprojektował go osiemnastoletni grafik mieszkający właśnie w rodzinie zastępczej. Innopolis chce w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, że dzieci z rodzin zastępczych wcale nie są małymi bandytami, ale mogą być wspaniałe jak telewizyjni bohaterowie – Superman i Spiderman, którzy przecież nie wychowywali się w rodzinach biologicznych. Swoje działania młodzi ludzie dokumentują używając kamery zamontowanej na dronie.

W porównaniu do ubiegłorocznych kampanii Fundacji Innopolis, opartych na bardziej tradycyjnych formach przekazu (telebimy, przyczepa reklamowa i ulotki), widać pewną różnicę: spotkane osoby dużo częściej sięgają po folder, czytają go i uśmiechają się do młodzieży w strojach Supermana i Spidermana. Dzieci chcą robić sobie zdjęcia, a rodzice dopytują, o co w tym wszystkim chodzi. Właśnie na tym zależy Fundacji Innopolis: zwróceniu uwagi na fakt, że rodzicielstwo zastępcze może być radosne i kreatywne. Rodzice nie muszą się bać, że ich dziecko zaprzyjaźniło się z rówieśnikiem z rodziny zastępczej, a sąsiadka zapytana przez koleżankę o opinię, czy podjąć się funkcji rodzica zastępczego, będzie w stanie powiedzieć: to wymagający ale fantastyczny pomysł, byłoby super, gdyby Ci się udało. Niestety, cały czas fakty i mity dotyczące rodzicielstwa zastępczego są powszechne i stanowią barierę jego rozwoju.

Każdy z nas, bez względu na wiek, sytuację rodzinną, społeczną, czy ekonomiczną, może coś zrobić dla kształtowania pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego. Chociażby – mówić prawdziwie o rodzicielstwie zastępczym. Fakty i mity o rodzicielstwie zastępczym:

Rodzina zastępcza adoptuje dzieci –
FAŁSZ [icon size=”” icon=”icon-cancel” display=”true” ][/icon]

Rodzina zastępcza jest czasową formą opieki nad dzieckiem, czyli jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i wychowania do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziecka. Rodzina zastępcza nie oznacza przysposobienia dziecka na stałe, nie powoduje zmiany nazwiska dziecka, ani jego prawa do dziedziczenia po rodzicach zastępczych.

Rodzice zastępczy utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi dziecka –
PRAWDA [icon size=”” icon=”icon-ok-full” display=”true” ][/icon]

Rodzice zastępczy mają obowiązek, jeśli nie ma przeciwskazań i jest to możliwe, do utrzymywania kontaktów z rodziną biologiczną dziecka. Niektórzy rodzice biologiczni bardzo chętnie odwiedzają swoje dzieci, inni nigdy nie korzystają z tej możliwości. To wielka radość, kiedy dziecko może wrócić do zdrowej rodziny biologicznej.

Niektóre dzieci w rodzinach zastępczych dorastają i się usamodzielniają –
PRAWDA [icon size=”” icon=”icon-ok-full” display=”true” ][/icon]

Mimo, iż funkcja rodziny zastępczej jest tymczasową formą opieki, zdarza się czasem, że dzieci pozostają w niej, aż do osiągnięcia pełnoletniości (a nawet dłużej). Dotyczy to zwłaszcza dzieci, których sytuacja prawna nie została uregulowana lub dzieci chorych.

Każdy może zostać rodziną zastępczą –
FAŁSZ [icon size=”” icon=”icon-cancel” display=”true” ][/icon]

Nie trzeba być ideałem, ale aby zostać zawodową rodziną zastępczą trzeba spełnić szereg wymogów takich jak odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło dochodu, dobry stan zdrowia. Trzeba także ukończyć odpowiednie szkolenie, dzięki którym rodzice są przygotowani do swojej funkcji.

Dzieci z rodzin zastępczych sprawiają problemy –
FAŁSZ [icon size=”” icon=”icon-cancel” display=”true” ][/icon]

Dzieci z rodzin zastępczych mają swoją historię i z reguły trudniejszy „start w życie”, ale generalnie stanowią tak samo zróżnicowaną grupę jak wszystkie dzieci. W kontekście kompensacyjnej i terapeutycznej funkcji rodziny zastępczej cieszyć się można wieloma sukcesami dziecka.

Zdarzają się rodziny zastępcze, które krzywdzą dzieci –
PRAWDA [icon size=”” icon=”icon-ok-full” display=”true” ][/icon]

To rzadkie przypadki – nie generalizujmy, ale jak w każdej grupie zawodowej, także wśród rodziców zastępczych są niechlubne wyjątki. Mimo szkoleń i współpracy z koordynatorem, coś dzieje się źle. Podmioty zajmujące się rodzicielstwem zastępczym starają się za wszelką cenę wybrać najlepszych kandydatów.

Rodziny zastępcze pełnią swoją funkcję tylko dla pieniędzy –
FAŁSZ [icon size=”” icon=”icon-cancel” display=”true” ][/icon]

W zawodowej rodzinie zastępczej opiekun otrzymuje wynagrodzenie (oprócz środków na utrzymanie dziecka). To praca łącząca wyjątkową misję z możliwością zarobkowania. Jednak wśród motywacji rodziców zastępczych najczęściej wymienia się gotowość pomocy, chęć dzielenia się miłością, pragnienie służby, wypełnienie pustki (np. po wyprowadzających się dzieciach biologicznych).

Rodziny zastępcze po przyjęciu dzieci są pozostawione same sobie –
FAŁSZ [icon size=”” icon=”icon-cancel” display=”true” ][/icon]

Rodzicie zastępczy współpracują z wieloma instytucjami, które pomagają rodzinie oraz sprawują funkcję kontrolne. Najważniejszą z nich są powiatowe centra pomocy rodzinie współpracują z rodzicami zastępczymi za pośrednictwem koordynatorów. Liczne wsparcie świadczone jest także przez organizacje pozarządowe, często zrzeszające rodziców zastępczych.

Tomasz Bilicki
[icon size=”” icon=”icon-facebook” display=”true” ][/icon] https://www.facebook.com/Superman-i-Spiderman-też-byli-z-rodziny-zastępczej-1817593325224279/

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY