Tutoring – nowa metoda, która jest stara jak świat

Czym jest tutoring? Czy to tylko inny rodzaj edukacji, coś bardzo nieokreślonego, co trudno jest zdefiniować, czy może zwykła ściema na potrzeby wciąż chłonnego rynku?

Próbując się trzymać definicji źródłowej to odmiana edukacji spersonalizowanej, a jednocześnie ważny nurt – co podkreślają jego propagatorzy w Polsce. Dzięki tej metodzie możemy dążyć do rozwinięcia pełnej mocy młodego człowieka. To metoda rozwoju opierająca się na relacji “mistrz – uczeń”, gdzie ogromną rolę odgrywa zaufanie, indywidualne i integralne podejście do ucznia, gdzie dobro ucznia jest na pierwszym miejscu.

Kim jest tutor?

Tutor to nauczyciel, który swoją mądrością wspiera i towarzyszy podczas regularnych spotkań w osiąganiu doskonałości. To ktoś, kto uruchamia wyobraźnię ucznia i obdarza go niezakłóconą uwagą, pyta, by podopieczny mógł zrozumieć siebie, pomaga nazwać cele, porządkuje dylematy. Relacja uczeń – tutor jest zawsze wyjątkowa, tworzy ją spotkanie dwóch osób, gdzie tutor wyznacza cały proces spotkań: planuje poszczególne etapy i określa cel końcowy, który zostanie osiągnięty wspólną pracą.

Na pewnej uczelni mawia się podobno, że “tutor powinien być, jak kaloryfer – ciepły i twardy jednocześnie”. Ciepło oznacza, że dopuszcza ludzi do siebie, lubi innych i ma umiejętność zaprzyjaźniania się z młodymi osobami, chce dla nich jak najlepiej. Z kolei twardość to cecha, która znamionuje konsekwencję i konieczność stawiania wyzwań. Bycie twardym to również myślenie długofalowe, ale i pokładanie wiary w drugiego człowieka, w swojego ucznia.

Sięganie do starożytności

Już egipscy królowie mieli swoich osobistych doradców, którzy pomagali im przygotować się do pełnionych funkcji. Dzięki takim relacjom kształciły się w przeszłości elity, z tutoringu korzystali władcy średniowieczni i szlachta.

Aby w pełni rozwinąć siebie oraz podejmować walkę ze swoimi ograniczeniami i wadami, potrzebujemy autorytetu nauczyciela, który posiada umiejętność skupienia się na drugiej osobie, potrafiącego wzbudzić zaufanie i dać siebie. Relacja tutor – tutti to także szansa na wzajemny rozwój, ponieważ zarówno uczeń dokonuje w sobie odkryć, jak i nauczyciel inspiruje się, odkrywając inny sposób myślenia, obserwacji świata.

Tutoring – nowa metoda, która jest stara, jak świat*

W metodzie tutoringu pytania o sposób myślenia, argumenty, intensywność dyskusji, zajmowanie osobistego stanowiska są czymś naturalnym i oczekiwanym. Niejeden student, kończący polską uczelnię nie otrzymał szansy na zaprezentowanie swoich poglądów u wykładowcy tematu. A przecież indywidualne rozmowy potrafią być absorbujące i intrygujące, czasem zerkając na zegarek, dziwię się, że pora planowanego zakończenia tutorialu już dawno minęła, a my spacerujemy wciąż, konfrontując nasze poglądy na świat…

Co tam się dzieje i po co

Jak zobaczyć siebie? To podchwytliwe pytanie ma na celu wyjaśnienie, dlaczego w tutorialach tak bardzo pomaga pisanie eseju – jako zadania domowego i choć to brzmi dość zniechęcająco, wielu chwali sobie tę formę wyrażenia siebie. Niektórzy tutorzy twierdzą, że esej oddziałuje na ucznia o wiele mocniej, niż przystępowanie do egzaminu. Na pewno poważne podejście do pracy z taką formą wypowiedzi jest ćwiczeniem samoświadomości, dobrym sposobem na poznanie siebie. Co daje pisanie esejów? Esej jest znakomitym “podłożem” do dyskusji, a czytany osobiście przez twórcę – mocniej uwydatnia jego poglądy i je uzasadnia.

Komu, komu?

Dla kogo jest przeznaczona ta forma rozwoju, kto powinien, a kto raczej nie musi korzystać z tutoringu? Metodę tę można stosować już w szkole podstawowej, nie ma przeszkód, by nie proponować jej w edukacji wczesnoszkolnej. Największe korzyści odnoszą uczniowie zdolni, którym szkoła nie zapewnia metody indywidualnej pracy. Regularność i określone ramy czasowe tutoringu sprawiają, że jest on doskonałym narzędziem doskonalenia mocnych stron i autoanalizą swojego wnętrza.

Dla kogo jest przeznaczony ten zagadkowy tutoring? Mawia się, że nie dla wszystkich, jedynie dla tych, którzy chcą :)

W czasach nowożytnych metoda indywidualnej edukacji opartej o cykliczne spotkania – od dawna bardzo powszechna w Anglii – była odpowiedzią na brak powszechnego kształcenia oraz aspiracje arystokratycznych rodzin. Tutorzy byli osobistymi guwernerami, przewodnikami swoich wychowanków. Z czasem wprowadzono tutoring do akademickiego kształcenia, gdzie do dziś jest on podstawową metodą pracy ze studentami na uniwersytecie Oxford i Cambridge. Metodę stosuje się z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, w wieku od 16 roku życia, czasami jest ona możliwa również w pracy z uczniami szkół podstawowych i w gimnazjach. Głównym atutem tej metody pracy jest podejście holistyczne (całościowe), indywidualne, sytuacyjne do wychowanka. To, co najbardziej wartościowe w tutoringu, to indywidualny charakter procesu i nie chodzi tylko o formę spotkań, które są prowadzone 1:1, istotą procesu jest podążanie za liderem, który stymuluje rozwój wychowanka.

Główny cel

Celem tutoringu jest zbudowanie swojego planu życiowego i umiejętność jego realizacji poprzez naukę samodzielności, odpowiedzialności ( w tym za proces własnej edukacji), umiejętności słuchania, współpracy, empatii, tolerancji, budowania systemu wartości młodego człowieka.

Młody Człowieku,

jeśli chcesz poznać swoje talenty i je rozwijać, a na co dzień czujesz deficyt krytycznego myślenia, uważasz, że zbyt często zmieniasz zdanie, trudno Ci podjąć decyzję o swojej przyszłości i nie rozumiesz, dlaczego tak się dzieje, masz szansę we wspólnej rozmowie ze mną dokonać korekty swoich słabych stron i pracować nad wzmocnieniem tych mocnych.

Drogi Rodzicu,

żyjemy w świecie postępującej globalizacji, w czasach, gdzie przyszłość rysuje się w bliżej nieokreślonym kształcie, lecz na pewno wymaga talentu i wyjątkowości.

Wierzę, że wszyscy chcemy dać naszym dzieciom to, co najlepsze, dlatego zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli po przeczytaniu tego artykułu macie pytania, wątpliwości, piszcie. Postaram się jak najpełniej odpowiedzieć na każde pytanie: aga@domstrachow.com.pl

W najbliższe wakacje zaplanowaliśmy obóz dla młodzieży od 16 do 20 r.ż., podczas którego gościem specjalnym będzie prof. Jerzy Vetulani – w bloku tematycznym o pułapkach myślenia. Podczas obozu będziemy poruszać tematy związane z neurobiologią i emocjami. Nie damy również próżnować ciału; bloki pracy intelektualnej będą przeplatać się z aktywnością fizyczną. Pracą z ciałem zajmie się terapeutka Ada Stolarczyk. Nad całością współpracy będą czuwać autorzy projektu: Agnieszka i Grzegorz Święch.

Przez cały lipcowy tydzień będziemy w zachwycie opracowywać wspólny projekt z kategorii biznesu lub projekt społeczny – razem zdecydujemy o jego celu i sposobu wdrożenia w życie. Praca nad projektem będzie przebiegać w przyjemnej, inspirującej atmosferze, ponieważ tylko w takich warunkach mózg najskuteczniej zapamiętuje nowe informacje.

Informacje i zapisy klik: http://www.domstrachow.com.pl/homosapiens/

“Jak tajemnicza jest nasza przyszłość?”

A tutaj nasza najnowsza sonda przeprowadzona wśród krakowskiej młodzieży, która została wykonana na zlecenie “Homo Sapiens szkoły umiejętności życiowych” przez młode, zdolne osoby z kanału YAAT:

[video_embed][/video_embed]

Z naszej sondy, ale i z rozmów, które mam przyjemnosć na co dzień prowadzić z młodzieżą, wynika, że wiele młodych osób wykazuje chęć otrzymania wsparcia przy budowaniu swojego życiowego scenariusza. Firma LIBRUS wykonała niedawno badanie**, które pokazało, że 26% uczniów wie, w jakim kierunku jest uzdolniona. Jeśli chodzi o rodziców, to jedynie 1/3 potwierdza, że zna talenty i mocne strony swoich dzieci.

*autor tych słów pozostaje w cieniu…

**w badaniu wzięło udział 37 000 rodziców

sowa

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY