Bajki z morałem

Bajki mają długą historię i spełniają w społeczeństwie wiele ról. Cechą najistotniejszą bajki jest to, że posiada ona morał. Znajduje się on najczęściej na końcu, ale czasem też na początku bajki. Jest to niedługa uwaga, puenta, która ma charakter pouczający.

Wyjaśnia, jakie wnioski wypływają z całej przedstawionej historii, czasem objaśnia symbolikę czy metaforę przedstawioną w utworze. Bardzo często morał przedstawiany jest w formie nakazu lub zakazu. Istotna jest tu funkcja umoralniająca. Bajki od zawsze były sposobem na tłumaczenie i przekazywanie, czym jest dobro i zło, jak je odróżnić, a także jak zachowywać się w określonych sytuacjach i jaki zespół cech ludzkich jest pożądany, a jaki nie.

Bajki z zasady nie są długimi utworami. Bardzo często pisane są wierszem, są rymowane. Spotyka się jednak bajki pisane prozą. Inną cechą charakterystyczna bajek jest to, że utrzymuje się ich żartobliwy ton. Jeśli chodzi o bohaterów bajek, to niekoniecznie są nimi ludzie. W związku z tym, że bajka jest często metaforą lub alegorią, spotykamy bajki z bohaterami zwierzęcymi lub ze zjawiskami, które pełnią ich rolę. W takim wypadku chodzi zazwyczaj o odwołanie się do konkretnych ludzkich cech. Bajki znane są we wszystkich właściwie kulturach i jako forma związana z tradycją ludową znane są od wieków.

Znamy na przykład bajki pochodzące ze starożytnej Grecji czy Rzymu. W późniejszych zresztą wiekach wielokrotnie przerabiano te właśnie, znane ze starożytności opowieści. Bajki mogą być skonstruowana na różny sposób. Niektóre mają fabułę, inne są jej pozbawione. Niemniej, dwie wspomniane cechy się powtarzają. Bajka ma morał i jest utworem dosyć krótkim. To właśnie taka konstrukcja tych utworów wskazuje na to, jaką przez wieki bajka pełniła i pełni funkcję.

Przede wszystkim opowieści te mają być przekazywaniem podstawowych prawd dla dzieci, które dopiero poznają świat. Dzięki powielaniu pewnych treści w moralizatorskich bajkach, spełniała ona funkcje kształtowania ich charakteru. Dziś często się o tej funkcji zapomina. Wybierając jednak bajki dla dzieci: czy te czytane, czy te przekazywane za pomocą nowoczesnych mediów (telewizji, Internetu, itp.), warto sprawdzić i kontrolować, czy mają one nie tylko ciekawą i śmieszna treść, ale także – czy mogą nasze dziecko czegoś nauczyć.

Bajka z morałem ma setki lat, dlaczego nie mielibyśmy korzystać z wielowiekowego dorobku naszej kultury i sprowadzać bajki jedynie do pustej rozrywki? Bajki to doskonały sposób na przekazanie dziecku wielu informacji na temat świata, panujących w nim zasad, stosunków międzyludzkich i tego, jak i kiedy ludzie powinni się zachować.

Bajki uczą przecież wiary w dobro, sprawiedliwość, umacniają w nas także przekonania o słuszności wyznawania pewnych wartości. Czytanie dzieciom bajek z morałem to także sposób na wspólne spędzenie z dzieckiem czasu i okazja, by w nawiązaniu do bajek wyjaśnić dziecku wiele tematów, które zapewne są dla niego intrygujące w czasie, gdy dopiero poznaje świat. Poza tym bajka może mieć funkcje terapeutyczne i oswajać dziecko z na przykład, strachem.

Za warstwę merytoryczną artykułu odpowiada redakcja Bajecznie.eu.

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY