• Kategoria: Archiwum
 • Data:

Informator dla rodziców 6latków i 7latków

Wokół sześciolatków i siedmiolatków w szkołach i reformy oświaty związanej z obowiązkiem szkolnym jest głośno. Więcej tu hałasu niż rzetelnych informacji. Rodzice często czują się więc zagubieni i nie wiedzą, jak to w końcu z ich dziećmi będzie.

Mamy dla Was informator, który przygotowała p. Sylwia Wachowska – mama 6latki, prawnik, radna Rady Dzielnicy Wilanów z list SMMW z Klubu Radnych Niezależnych.[box title=”” border_width=”2″ border_color=”#dd3333″ border_style=”solid” icon=”comment” icon_style=”border” icon_shape=”circle” align=”left”]

Sylwia Wachowska
Sylwia Wachowska

W związku z ostatnimi zmianami w ustawie o systemie oświaty w zakresie obowiązku szkolnego, chciałabym Państwu przedstawić sytuację prawną, w jakiej znaleźli się Rodzice i ich 6- i 7-letnie pociechy, uczęszczające już do szkoły. Nie zachęcając Państwa do żadnego z poszczególnych rozwiązań (kontynuacja nauki w kolejnych wyższych klasach czy pozostawienie dziecka w dotychczasowej klasie w przyszłym roku szkolnym), zdaję sobie jednak sprawę, jako mama sześcioletniej dziewczynki, uczęszczającej do pierwszej klasy szkoły podstawowej, jak ważna dla dziecka jest świadomość wszystkich konsekwencji podejmowanych przez nas Rodziców decyzji. Z tego względu, kierując się chęcią przybliżenia przyjętych rozwiązań, przygotowałam krótką informację, która pozwoli Państwu zapoznać się z sytuacją prawną, by podjąć decyzję.. [/box]

Informacja dla Rodziców 6- i 7-latków (I- i II-klasistów) w 2016 r.
w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty:

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (dotychczas obowiązywał próg 6 lat).

Dzieci urodzone w 2009 r., które w obecnym roku szkolnym (2015/2016) rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, co do zasady kontynuują naukę i – w razie uzyskania promocji – w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczały do klasy II.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w obecnym roku szkolnym (2015/2016) uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, co do zasady uczą się nadal i – jeśli uzyskają promocję – w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczały do klasy III.

Aby dzieci mogły kontynuować naukę w kolejnych klasach, Rodzice nie muszą podejmować żadnych działań (w tym nie muszą składać żadnych wniosków) – wraz z uzyskaniem pozytywnych ocen, dziecko zostanie promowane do kolejnej (odpowiednio drugiej albo trzeciej) klasy.

Jeżeli Rodzice chcieliby natomiast, by ich dzieci pozostały w dotychczasowych klasach (pierwszej albo drugiej) i w roku szkolnym 2016/2017 podjęli naukę z równolatkami, muszą podjąć następujące czynności:

 1. złożenie wniosku
 • do dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko; w wypadku pierwszoklasistów, dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy na rok szkolny 2016/2017 albo
 • do dyrektora innej szkoły podstawowej, z powiadomieniem dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza
 • jeżeli jest to szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu
 • jeżeli jest to inna szkoła publiczna – stosuje się postępowaniu rekrutacyjne
 • jeżeli jest to niepubliczna szkoła podstawowa – stosuje się wówczas zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły
 1. Wniosek trzeba złożyć w terminie do 31 marca 2016 r.
 2. w razie skutecznego złożenia wniosku, dziecko:
 • w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę, odpowiednio, w klasie I (6-latkowie) albo II (7-latkowie)
 • w tym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej
 • w tym roku szkolnym nie podlega promowaniu, odpowiednio, do klasy II albo III
 • w tym roku szkolnym nie otrzymuje świadectwa promocyjnego

Wyjątkowo sześciolatki – pierwszoklasiści zamiast kontynuowania nauki w tym roku szkolnym w klasie I mogą zostać zapisani przez Rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub skorzystać z innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor takiej placówki wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w ciągu roku szkolnego; w razie przyjęcia dyrektor takiej placówki informuje o tym dyrektora szkoły podstawowej; w wypadku nieprzyjęcia dziecka, kontynuuje ono naukę w klasie I.

Informator w formie JPG:

[box title=”” border_width=”2″ border_color=”#dd3333″ border_style=”solid” icon=”phone-square” icon_style=”border” icon_shape=”circle” align=”left”]Kontakt: radna.wilanow@gmail.com, Dyżury Klubu Radnych Niezależnych każda 4. środa miesiąca godz. 18.00, Biuro Rady Dzielnicy Wilanów ul. Klimczaka 4, 02-972 Warszawa
[icon icon=”facebook-square” size=”2x” color=”#1e73be”] https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancow [/box]
10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY