• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Kto znęca się nad dziećmi?

Przemoc w rodzinie dotyczy zarówno najmłodszych jak i nastoletnich dzieci. Wyniki badań, określających charakterystyczne sytuacje generujące zachowania przemocowe oraz cechy indywidualne rodziców, dopuszczających się przemocy i nadużyć wobec dzieci, wskazują na występowanie następujących zjawisk:

  • Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców na ich postawy wobec własnego dziecka. Podkreśla się silny związek doświadczenia przemocy, odtrącenia i wykorzystania we własnym dzieciństwie rodziców, z powielaniem tych zachowań wobec własnych dzieci. Zdaniem psychologa Anny Lipowskiej-Teutsch: „Nawet ci rodzice, którzy potępiają stosowanie przemocy, a mają za sobą doświadczenie bycia maltretowanym w dzieciństwie, w obliczu poważnych trudności czy kryzysów życiowych, mogą nie kontrolować własnych agresywnych ataków w stosunku do swoich dzieci.”
  • Urazy psychiczne związane z przeżywaniem okresu ciąży i porodu, depresja poporodowa.
  • Nierealistyczne oczekiwania wobec dziecka, wynikające z braku wiedzy o prawidłowym rozwoju. Rodzice tacy są przekonani, że dziecko jest głupie lub nie chce czegoś wykonać np. z lenistwa lub złej woli.
  • Występowanie u dziecka cech i problemów, które powodują, że jest ono niezgodne z oczekiwaniami rodziców.
  • Trudności związane z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną.
  • Maltretowaniu dzieci sprzyja, nadal istniejąca w pewnych środowiskach, społeczna akceptacja bicia dzieci oraz rozwiązywania problemów przy użyciu przemocy.
  • Nieumiejętność radzenia sobie przez rodziców z różnorodnymi problemami życiowymi, sytuacjami stresującymi, brak umiejętności panowania nad emocjami.
  • Alkoholizm rodziców lub innych członków rodziny. Alkohol pobudza do zachowań agresywnych, redukuje zahamowania i wyzwala zachowania przestępcze, dewiacyjne.

Zapraszamy również do czytania artykułu “autorytet bez przemocy”: TU

Cytat zaczerpnięto z książki Anny Lipowskiej-Teutsch, pt.: „Rodzina a przemoc”, wydawnictwa PARPA.

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY