• Kategoria: Archiwum
 • Data:

Rodzina jako środowisko wiktymizujące

Wiktymologia (łac. victima – ofiara, gr. logos – słowo, nauka), to interdyscyplinarna nauka zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem roli ofiary  w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się jego ofiarą oraz metod zapobiegania takim zjawiskom.

Istnieją postawy rodziców zwiększające podatność dzieci na przemoc o charakterze seksualnym. Profesor Zbigniew Lew Starowicz zwraca uwagę, na bardzo zróżnicowane role rodziców dzieci, będących obiektami przemocy seksualnej. Wyróżnił następujące role:

 • sprawca,
 • rodzic sprzyjający podatności na stanie się przez dziecko obiektem przemocy seksualnej ze strony innych osób,
 • bierny obserwator,
 • rodzic reagujący.

Wymienia też cechy rodzicielstwa sprzyjające temu, że dziecko stanie się obiektem przemocy seksualnej ze strony innych osób, są to:

 • brak zainteresowania dzieckiem i okazywania mu uczuć, (rodzic nie wie gdzie przebywa dziecko w czasie wolnym, nie współpracuje ze szkołą, traktuje dziecko przedmiotowo),
 • wychowanie naiwne i niedojrzałe, (traktowanie dziecka jak kolegi/koleżanki, stawianie wymagań nieodpowiednich do wieku dziecka),
 • wzbudzanie u dziecka zbyt ufnej postawy do świata, co skutkuje nieumiejętnością przewidywania i unikania zagrożeń,
 • wychowanie nazbyt purytańskie (tabu związane z ciałem i seksualnością),
 • nazbyt liberalne wychowanie seksualne (brak lub zbyt wielka elastyczność zasad i reguł dotyczących seksualności).

W przypadku rodzin, w których występują problemy związane z alkoholizmem któregoś z jej członków, istnieje duży związek pomiędzy uzależnieniami, a przestępstwami na tle seksualnym. W literaturze przedmiotu znajdziemy szereg teorii i wyników badań mówiących o powiązaniu występującym pomiędzy poszczególnymi formami przestępstw seksualnych, a używaniem alkoholu. Najczęściej wymieniane są:

 • ekshibicjonizm,
 • gwałt,
 • kazirodztwo.

Wiele rodzajów wykorzystania seksualnego w rodzinie związanych z jest nieprzestrzeganiem granic. Do tej kategorii zalicza się na przykład sytuacje, gdy dziecko jest świadkiem seksu rodziców oraz gdy dziecko pozbawiane jest prywatności i intymności.

O wykorzystaniu seksualnym w rodzinie mówimy zawsze wtedy, gdy zachowanie rodzica wobec dziecka ma podtekst erotyczny.

Literatura:

 1. Zbigniew Lew Starowicz „Przemoc seksualna”,
 2. John Bradshaw „Toksyczny wstyd”.
10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY