• Kategoria: Archiwum
  • Data:

"Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie" – publikacja

Zapraszamy do pobierania bezpłatnej publikacji pt.: “Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”. Zawiera ona opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej.

Informator kierowany jest przede wszystkim do osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pobierz informator: http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/4123/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie.pdf

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stronach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY