• Kategoria: Archiwum
 • Data:

Bezpieczny wypoczynek wakacyjny

Mamy już wakacje, sezon wyjazdów na kolonie, udziału dzieci w półkoloniach i innych formach zorganizowanego wypoczynku. Co roku słyszymy o różnych niewłaściwie zorganizowanych wyjazdach. Dlatego warto wiedzieć, jak zadbać, by dziecko wypoczęło w dobrych i bezpiecznych warunkach.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda sytuacja z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci. Z raportu NIK wynika, że kolonii pozostających poza wszelką kontrolą jest dużo. 16 procent skontrolowanych wypoczynków odbywało się “na dziko”. Kolejne 31 procent zgłaszanych było do kuratorium za późno. Dotyczyło to obozów harcerskich, kolonii organizowanych przez przypadkowe osoby, czy nawet wyjazdów przygotowywanych przez parafie. Jedna z takich dzikich kolonii reklamowana była przez nauczycielkę – rodzice posłali swoje dzieci przekonani, że to wyjazd rekomendowany przez szkołę, a okazało się, że dzikim organizatorem był znajomy nauczycielki.

Na co rodzice powinni zwracać uwagę?

Przede wszystkim warto sprawdzić, czy kolonia, na którą wysyłamy dziecko, została zgłoszona do specjalnej bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszyscy organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinni być zarejestrowani na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Jeśli kolonia figuruje w spisie, oznacza to, że:

 • Miejsce, w którym będą przebywać dzieci, spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa.
 • Kadra kolonijna jest odpowiednio liczna i posiada wymagane kwalifikacje.

Obowiązkowemu zgłoszeniu podlega nawet jednodniowy wyjazd, a także półkolonie czy lato w mieście.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia wobec organizatora wypoczynku warto kierować zawsze do kuratorium oświaty w tym województwie, w którym organizowana jest dana kolonia czy wakacyjny obóz.

Zanim wybierzemy kolonię, poprośmy organizatora o następujące szczegóły:

 • Dokładne miejsce (adres) i czas trwania kolonii
 • Termin, miejsce przyjazdu i odbioru dziecka
 • Kontakt do kierownika kolonii, wychowawców i do ośrodka wypoczynkowego
 • Informację o opiece medycznej
 • Informację o zakresie ubezpieczenia (czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz – w przypadku wypoczynku zagranicznego – czy posiada ubezpieczenie kosztów leczenia)
 • Warunki zakwaterowania, program oraz wyżywienie
 • Listę rzeczy, które dziecko powinno zabrać
 • Informację o zasadach korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci
 • Informację o zasadach korzystania z kieszonkowego, możliwości przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów
 • Informację o ewentualnej możliwości odwiedzenia dziecka podczas kolonii

Koniecznie trzeba powiadomić organizatorów o chorobach i dolegliwościach dziecka, a jeśli jest ono w takcie leczenia, ustalić z kierownictwem kolonii harmonogram przyjmowania leków. Poinformujmy też o wszelkich nietypowych przypadłościach (np. uczulenia żywieniowe). Ustalmy koniecznie sposób postępowania na wypadek, gdyby dziecko trafiło do szpitala.

Kierownik kolonii musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu tzw. kursu dla kierowników wypoczynku. Ten obowiązek nie dotyczy jedynie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Kolonią czy wakacyjnym obozem mogą kierować:

 1. nauczyciele,
 2. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza,
 3. inne osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • ukończyły kurs dla kierowników wypoczynku i mają odpowiednie zaświadczenie,
 • są pełnoletnie, mają minimum średnie wykształceniem oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • mają co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Jeżeli dziecko będzie jechać na kolonię autokarem, sprawdźmy wcześniej, czy autobus ma ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl. podać numer rejestracyjny pojazdu i gotowe.

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY