• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Przyczyny zachowań agresywnych

Aby skutecznie przeciwdziałać przemocy i zachowaniom agresywnym nastolatków, należy najpierw poznać przyczyny tego zjawiska. Analiza przyczyn pozwoli na skuteczną profilaktykę oraz interwencję w przypadku występowania niebezpiecznych zachowań. Agresja może mieć różnorakie przyczyny. Badacze zjawiska wyróżniają:

  • Agresję patologiczną – związana z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
  • Agresję naśladowczą – wyuczoną. Występuje ona, jeśli nastolatek przebywa w środowisku, w którym zachowania agresywne są normą w zachowaniu społecznym.
  • Agresję instrumentalną – nastawioną na konkretne zyski. Przyjmuje np. formę wyłudzania pieniędzy lub zastraszania innych osób.
  • Agresję frustracyjną – wynikającą z niezaspokojenia potrzeb, zazdrości lub poczucia braku sprawiedliwości. Z tego rodzaju agresją, mamy często do czynienia w przypadku rodzeństwa walczącego o uwagę rodziców.

Zupełnie inaczej należy oddziaływać na nastolatka w przypadku, gdy przyczyna jego zachowań wiąże się z zaburzeniem psychicznym, a inaczej gdy mamy do czynienia z agresją naśladowczą. Jeśli źle rozpoznamy przyczyny, nasze działania będą nieskuteczne. Może się również okazać, że nasze nieudane interwencje skutkują nasileniem się zachowań, które chcemy osłabić lub wyeliminować.

Będziemy jeszcze pisać o tym, jak reagować i skutecznie zapobiegać tego rodzaju trudnym zachowaniom.

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY