• Kategoria: Archiwum
 • Data:

Zagrożenie uzależnieniami

Tym co spędza sen z oczu rodzicom nastolatków jest lęk o to, że córka lub syn zaczną eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi lub się od nich uzależnią. Najczęściej używaną przez młodzież substancją jest alkohol, a najbardziej popularnym napojem alkoholowym jest piwo. Częściej po alkohol sięgają w tym wieku chłopcy niż dziewczęta. Niepokojące jest to, że w opinii młodzieży, napoje alkoholowe mimo prawnego zakazu, są bardzo łatwo dostępne. Wyniki badań przeprowadzonych przez Janusza Sierosławskiego wskazują, że nielegalnymi substancjami po które sięga młodzież najczęściej są marihuana, haszysz i amfetamina. Podobnie jak w przypadku alkoholu, używanie nielegalnych substancji jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców. Wśród nastolatków powszechne są opinie o niskim ryzyku zdrowotnym przyjmowania nielegalnych substancji uzależniających.

Aby rodzice mogli skutecznie chronić dorastające dzieci przed uzależnieniami konieczna jest znajomość czynników ryzyka oraz czynników chroniących:

Czynniki ryzyka (cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych):

 • wysoki poziom lęku i niepokoju,
 • niska samoocena,
 • niedojrzałość emocjonalna i społeczna,
 • słaba kontrola wewnętrzna,
 • nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia,
 • brak zainteresowania nauką szkolną,
 • zaburzona więź z rodzicami,
 • nieprawidłowa struktura rodziny.

Czynniki chroniące:

 • silna więź emocjonalna z rodzicami,
 • zainteresowanie nauką szkolną,
 • regularne praktyki religijne,
 • poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,
 • przynależność do pozytywnej grupy np. drużyny sportowej.

Do tematu uzależnień będziemy jeszcze powracać. Wiedzy na ten temat nigdy nie jest za dużo. Tym bardziej, że jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się i niebezpieczna aktywność współczesnych nastolatków.

Bibliografia:

 1. Janusz Sierosławski „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną” Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach
 2. Krzysztof Ostaszewski, Anna Rustecka – Krawczyk, Magdalena Wójcik „Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów”
10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY