• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Rozwój sfery emocji i intelektu nastolatka

W życiu emocjonalnym dojrzewającej osoby, następuje wiele trudnych zmian. Pojawiają się: wysokie napięcie, rozdrażnienie i chwiejność emocjonalna, zmienność nastrojów oraz ambiwalencja uczuć. U dorastającego dziecka możemy obserwować nowe zachowania świadczące o intensywności emocji: głośny śmiech, mówienie podniesionym głosem, krzyki, rzucanie się na szyję, trzaskanie drzwiami i inne. Dziewczęta w tym wieku często płaczą, kłócą się i obrażają. Czasem jedne intensywne emocje maskowane są poprzez demonstrowanie innych – sztuczne, przesadne zachowania często maskują lęk i nieśmiałość. Gniew staje się reakcją na frustrację potrzeb. Pojawiają się uczucia erotyczne, flirty, zachowania kokieteryjne i kult idola. Nowe potrzeby seksualne wzbudzają napięcia i powodują niepokój.

Rozwija się umiejętność interpretacji intencji innych osób, stanów uczuciowych i motywów postępowania. Spostrzeganie staje się bardziej dokładne i wielostronne. Doskonali się uwaga dowolna i myślenie abstrakcyjne. Rozwija się wyobraźnia i chęć manifestowania swoich poglądów, co przejawia się w twórczości młodzieży – muzykowanie, twórczość plastyczna oraz pisanie wierszy, tekstów piosenek, blogów (ang. web log – dziennik sieciowy) i pamiętników.

W wieku dorastania duże znaczenie ma grupa rówieśnicza, rozwija się umiejętność działania i pracy w grupie, kształtują się pierwsze przyjaźnie, pojawia się pierwsza miłość. Nastolatek w miarę wzbogacania swojego doświadczenia uczy się rozpoznawać i kontrolować swoje emocje i zachowania. Staje się samodzielny i samoświadomy. Znaczenia nabiera postępowanie zgodne z wyznawanym systemem wartości oraz osobistymi celami życiowymi.

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY