• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Porcja Pozytywnej Energii dla Twojego dziecka – konkurs

[dropcap style=’square’]P[/dropcap]Porcja Pozytywnej Energii dla Twojego dziecka – pod takim hasłem ogłaszamy nowy konkurs dla czytelników strony Mądrzy Rodzice oraz naszego fanpage. Konkurs realizujemy w ramach współpracy z programem “Porcja Pozytywnej Energii“, którego organizatorem jest Crispy Natural.

Głównym celem programu “Porcja Pozytywnej Energii” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez naukę wyboru pożywienia pełnego energii pochodzącej z naturalnych źródeł oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Organizatorzy programu chcą dać motywację do działania i podpowiedź wszystkim rodzicom, dzieciom i nauczycielom, jak w łatwy sposób można radzić sobie z rosnącym problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci. Problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi wynikają zazwyczaj z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, braku aktywności fizycznej. Można to zmienić. Do tego zachęca program PPE.

logo PPEZasady naszego konkursu są proste:

[list icon_color=normal] [list_item icon=plus] Odpowiedz na pytanie: “W jaki mądry i niekonwencjonalny sposób uczysz swoje dziecko dokonywania świadomych wyborów dotyczących jednej z dziedzin: ekologii, zdrowego odżywiania,  zamiłowania do aktywnego trybu życia?” [/list_item] [list_item icon=plus] Odpowiedź prześlij mailem na adres konkurs@madrzy-rodzice.pl (prosimy – w tytule wiadomości wpisz “Konkurs PPE”) w terminie do 20 marca 2014 r do godz. 23:59 [/list_item] [list_item icon=plus] Spośród nadesłanych odpowiedzi wybierzemy najciekawszą i nagrodzimy ją zestawem produktów Crispy Natural. Możemy przyznać też wyróżnienia. Osoby wyróżnione otrzymają kalendarze programu “Porcja Pozytywnej Energii”. [/list_item] [/list]

Prawda, że proste? Odpowiedz na pytanie i wyślij odpowiedź do nas mailem. Zmieść się w dwóch tygodniach od ogłoszenia konkursu, a nagroda może trafić do Ciebie. A przy okazji pomyśl o porcji pozytywnej energii dla Twojego dziecka.

Regulamin konkursu:

[one_half]

1. Organizatorem konkursu jest LN Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.

2. Sponsorem nagród w konkursie jest Crispy Natural Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu, zwana dalej Sponsorem

3. Udział w konkursie może brać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, zwana dalej Uczestnikiem.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora ani ich członkowie rodzin pracowników Organizatora i Sponsora.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się dla Uczestnika z żadną odpłatnością.

6. Poprzez udział w konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

7. W ramach konkursu Uczestnik przesyła Organizatorowi pracę konkursową, tj. odpowiedź na pytanie konkursowe w brzmieniu: “W jaki mądry i niekonwencjonalny sposób uczysz swoje dziecko dokonywania świadomych wyborów dotyczących jednej z dziedzin: ekologii, zdrowego odżywiania,  zamiłowania do aktywnego trybu życia?”

8. Uczestnik przesyła pracę konkursową Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres konkurs@madrzy-rodzice.pl w terminie do 20 marca 2014 roku, do godziny 23:59. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną uwzględnione przez Organizatora w procesie wyboru zwycięzcy.

[/one_half] [one_half_last]

9. Do pracy konkursowej uczestnik dołącza informacje obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji, na który ma być wysłana nagroda w przypadku uznania Uczestnika za zwyciezcę lub przyznania mu wyróżnienia. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane w innych celach. Dane uczestników nagrodzonych zostaną przekazane Sponsorowi dla umożliwienia mu wysłania nagrody.

10. Spośród nadesłanych prac konkursowych Organizator w porozumieniu ze Sponsorem wybierze zwycięzcę, tj. autora najciekawszej odpowiedzi. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia. Ogłoszenie zwycięzcy i ewentualnych wyróżnień nastąpi w terminie do 27 marca 2014 r za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

11. Decyzja Organizatora o wyborze zwycięzcy oraz ewentualnym przyznaniu wyróżnień dodatkowych jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

12. Nagroda dla zwycięzcy oraz ewentualne nagrody dla wyróżnionych wysyłane są pocztą lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie na koszt Sponsora.

12. Przesyłając pracę konkursową Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez Organizatora i/lub Sponsora do publikacji w formie tekstowej lub graficznej na wszelkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności jako element treści pliku graficznego publikowanego na stronie internetowej Organizatora i/lub Sponsora oraz na ich profilach w ramach serwisów społecznościowych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Ewentualna ziana wymaga ogłoszenia jej na stronie internetowej Organizatora.

14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa.

[/one_half_last]

Nagrody

Zobacz też nagrody, które Crispy Natural przygotowało dla zwycięzcy. (Ci, którzy śledzą to, co się dzieje w internetach, wiedzą: Jesteś zwycięzcą!) Oprócz zestawu produktów, które stanowią główną nagrodę, mamy też kalendarze programu “Porcja Pozytywnej Energii” dla wyróżnionych.

Aranż_Crispy Natural_m

Ważne strony:

Organizator programu “Porcja Pozytywnej Energii” i sponsor nagród w konkursie:
crispy-natural

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY