• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Konkurs jubileuszowy

[dropcap style=’square’]J[/dropcap]Jak zapewne wiecie, dopiero co (w ostatni weekend) przekroczyliśmy próg 50.000 osób lubiących naszą stronę na Facebooku. Z tej naprawdę bardzo radosnej dla nas okazji przygotowaliśmy dla Was jubileuszowy konkurs z nagrodami książkowymi.

Do tej pory raczej unikaliśmy konkursów. Zależało nam na tym, by gromadzić społeczność ludzi zainteresowanych tematyką wychowania dzieci. Nie chcieliśmy, jak wiele facebookowych stron stać się mekką łowców konkursowych nagród. No, ale teraz wiemy już, że jesteście, cieszymy się  tego. Wiemy, że przyszliście tu nie dla konkursów. Możemy więc konkurs zorganizować, wiedząc, że jest to pewien dodatek, a nie kluczowy element strony. Ale – do rzeczy:

Reguły konkursu są proste:

[list icon_color=normal]
[list_item icon=star] Wymyśl motto wychowawcze. Może to być zdanie Twojego autorstwa lub cytat, który uważasz za szczególnie trafny.[/list_item]
[list_item icon=star] Przyślij swoją propozycję do nas na adres konkurs@madrzy-rodzice.pl w terminie do 21 lutego 2014 r (do godz. 23:59) [/list_item]
[list_item icon=star] Przed wysłaniem maila nie zapomnij zapoznać się z regulaminem konkursu. [/list_item]
[list_item icon=star] Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą. Jeśli ciekawych propozycji będzie więcej, możemy przyznać dodatkowe wyróżnienia. [/list_item]
[list_item icon=star] Laureatów nagrodzimy – jak to u nas – książkami. [/list_item]
[/list]

[panel style=’flat, shaded’ color=’blue’]Regulamin konkursu[/panel]

[wt-row][wt-column width=’one-half’]

1. Organizatorem konkursu jest LN Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.

2. Udział w konkursie może brać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, zwana dalej Uczestnikiem.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się dla Uczestnika z żadną odpłatnością.

4. Poprzez udział w konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

5. W ramach konkursu Uczestnik przesyła Organizatorowi pracę konkursową, tj. propozycję jednego zdania stanowiącego motto wychowawcze. Propozycja może być autorstwa Uczestnika lub stanowić cytat z wypowiedzi osób trzecich, np. zaczerpnięty z publikacji prasowych, książkowych lub internetowych. W przypadku motto będącego cytatem Uczestnik zobowiązany jest do wyraźnego oznaczenia jego autorstwa.

6. Uczestnik przesyła pracę konkursową Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres konkurs@madrzy-rodzice.pl w terminie do 21 lutego 2014 roku, do godziny 23:59. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną uwzględnione przez Organizatora w procesie wyboru zwycięzcy.

7. Do pracy konkursowej uczestnik dołącza informacje obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji, na który ma być wysłana nagroda w przypadku uznania Uczestnika za zwyciezcę lub przyznania mu wyróżnienia. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane w innych celach ani udostępniane podmiotom trzecim.[/wt-column] [wt-column width=’one-half’ last=true]

8. Spośród nadesłanych prac konkursowych Organizator wybierze zwycięzcę, tj. autora najciekawszej propozycji. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia. Ogłoszenie zwycięzcy i ewentualnych wyróżnień nastąpi w terminie do 25 lutego 2014 r za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

9. Decyzja Organizatora o wyborze zwycięzcy oraz ewentualnym przyznaniu wyróżnień dodatkowych jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

10. Nagroda książkowa dlazwycięzcy oraz ewentualne nagrody dla wyróżnionych wysyłane są pocztą lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie na koszt Organizatora.

11. Przesyłając pracę konkursową Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez Organizatora do publikacji w formie tekstowej lub graficznej na wszelkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności jako element treści pliku graficznego publikowanego na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilach w ramach serwisów społecznościowych.

12. Wykorzystane prace publikowane będą z oznaczeniem autora, czyli Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie życzy sobie oznaczenia go jako autora lub życzy sobie oznaczenia go pseudonimem, zastrzeżenie takie powinno zostać przez Uczestnika dołączone do pracy konkursowej w momencie jej wysyłania do Organizatora. Jeśli przesłana propozycja stanowi cytat i nie jest autorstwa Uczestnika, oznaczona będzie nazwiskiem autora oryginalnej wypowiedzi.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Ewentualna ziana wymaga ogłoszenia jej na stronie internetowej Organizatora.

14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa.

[/wt-column][/wt-row]

IMG_1891_Fotor

Do dzieła! Trzymamy kciuki. :-)

Postscriptum: Kochani Mądrzy Rodzice! To, że nagrodą są książki Janusza Korczaka, wcale nie oznacza, że cytaty z Korczaka będą przez nas premiowane. Szukajcie różnych inspiracji. :)

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY