• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Poradnictwo i terapia rodzinna

Poradnictwo i terapia rodzinna polegają na analizie problemów poszczególnych członków rodziny, w kontekście zachodzących w rodzinie interakcji. Często rodzice udają się z nastolatkiem do psychologa, myśląc że terapeuta zajmie się wyłącznie dzieckiem mającym problemy. Rodzicom wydaje się, że nie będą musieli mocno angażować się w rozwiązywanie trudności. Dowiadują się jednak, że rodzina jest systemem interakcji oraz powiązań, a proces udzielania pomocy wymaga zaangażowania wszystkich jej członków.

Terapia rodzinna polega między innymi na pomocy w zrozumieniu, przez poszczególnych członków rodziny, jaki jest ich udział w podtrzymywaniu lub rozwiązywaniu problemu.

Praca terapeutyczna z całą rodziną przynosi bardzo wiele korzyści, umożliwia przyjrzenie się problemowi z różnych punktów widzenia poszczególnych osób. Również praca nad rozwiązaniem problemu jest w takiej sytuacji bardziej efektywna.

Czasami okazuje się, że należy uzupełnić terapię rodzinną przez terapię indywidualną dziecka lub dorosłego członka rodziny, albo poprzez udział w grupie wsparcia. Terapeuta może też zaproponować rodzicom udział w zajęciach warsztatowych, których celem jest rozwijanie kompetencji wychowawczych.

Wyniki terapii rodzinnej zależą od gotowości rodziny do zmiany, do wzięcia na siebie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu przez wszystkich członków rodziny oraz umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi trudnościami.

Obserwuj

Mądrzy Rodzice

archiwum at Mądrzy Rodzice
Mądrzy Rodzice to blog prowadzony przez rodziców - dla rodziców, którzy chcą rozwijać się w swoim rodzicielstwie. Bliska nam jest myśl pedagogiczna Janusza Korczaka.
Mądrzy Rodzice
Obserwuj

POLECAMY