• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Poczucie bezpieczeństwa, a rozwój

Kontynuujemy temat autorytetu bez przemocy. Psycholog Abraham Maslow wyrażał pogląd, że na podejmowanie działań przez człowieka, wpływ mają dwie siły: lęk i poczucie bezpieczeństwa.

Gdy człowiek odczuwa lęk, strach, poczucie zagrożenia, wykonuje krok w tył. Następuje ucieczka, regres, wycofanie się z aktywności oraz poszukiwanie bezpieczeństwa.

W sytuacji gdy dana osoba czuje się bezpiecznie, możliwy jest rozwój, pojawia się ciekawość i chęć eksplorowania świata. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawą wiary we własne możliwości, poczucia sprawczości i wpływu na jakość własnego życia.

Metody wychowania oparte na lęku przed karą mogą pozornie wydawać się skuteczne. Nastolatek może podejmować działania ze strachu. Ale nie przyniosą mu one radości i satysfakcji towarzyszącej rozwojowi i odnoszeniu sukcesów. Satysfakcja z nowych, samodzielnych osiągnięć jest niezbędna do budowania pozytywnego obrazu samego siebie.

Rodzice mogą w mądry sposób towarzyszyć rozwojowi swojego dziecka, podtrzymując w nim optymizm, ucząc radzenia sobie z porażkami, tworząc bezpieczną atmosferę oraz akceptując indywidualne tempo rozwoju dziecka. Dojrzewania nie da się przyspieszyć, ale można stwarzać warunki dla jego rozwoju.

Obserwuj

Mądrzy Rodzice

archiwum at Mądrzy Rodzice
Mądrzy Rodzice to blog prowadzony przez rodziców - dla rodziców, którzy chcą rozwijać się w swoim rodzicielstwie. Bliska nam jest myśl pedagogiczna Janusza Korczaka.
Mądrzy Rodzice
Obserwuj

POLECAMY